Högsta förvaltningsdomstolen upphävde statsrådets beslut om att sammanslå Rääkkylä kommun med Kides stad

Statsrådet beslöt 26.5.2016 att Rääkkylä kommun skulle sammanslås med Kides stad från ingången av år 2017. Till följd av sin ekonomiska situation har Rääkkylä kommun varit en så kallad kriskommun. Därför har statsrådet haft behörighet att besluta att kommunerna ska slås samman, trots att kommunfullmäktige i Rääkkylä har motsatt sig sammanslagningen. Enligt kommunstrukturlagen är en sammanslagning av kommuner trots motstånd från fullmäktige möjlig endast under vissa förutsättningar. Det förutsätts bland annat att ändringen är nödvändig för att trygga den lagstadgade servicen för invånarna i en kriskommun.

Publicerad 25.11.2016