Årsboksbeslut

14.11.2019
Offentlig upphandling – Nationell upphandling – Anbudsgivares lämplighet – RALA-behörighet – Allmänna principer för offentlig upphandling
14.11.2019
Offentlig upphandling – Upphandling av social- och hälsovårdstjänster – Tjänster enligt bilaga E – Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet – Referens – Grupp – Deltagande i produktionen av de tjänster upphandlingen gäller – Anbudsansökan
14.11.2019
Markanvändning och byggande – Inlösning – Inlösningsgrunder – Generalplan – Kommun – Markpolitik – Markförvärv – Allmänt behov
8.11.2019
Landsbygdsprogrammet – Stöd för utvecklingsprojekt – Godtagbara kostnader för stöd – Mervärdesskatt – Kommun som stödtagare
8.11.2019
Landsbygdsprogrammet – Företagsstöd – Investeringsstöd – Ägarbyte i företag – Företags nyhetsvärde

Korta referat

5.11.2019
Markanvändning och byggande – Förvaltningstvång – Uppfylla huvudförpliktelsen – Utdömande av vite – Fast grundbelopp för vitet – Löpande vite

Andra beslut

31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller fast fornlämning (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller fredning av område (Ålands landskapsregering)

Meddelanden