Årsboksbeslut

28.2.2020
Nyttighetsmodell – Grund för ogiltigförklaring – Ändring till modellansökan – Ändring av ansökan om europapatent – Iakttagande av villkoren för ändring – Samma uppfinning
19.2.2020
Markanvändning och byggande – Detaljplaneändring – Krav på detaljplanens innehåll – Byggd miljö – Gårdsområde – Kompletteringsbyggande
17.2.2020
Miljöskydd – Verksamhet av försöksnatur – Termisk återvinning av gjuterisand – Rökgasutsläpp – Behov av miljötillstånd – Förbud mot förorening av grundvatten – Riskbedömning – Tillräcklig utredning
14.2.2020
Inkomstbeskattning – Skattepliktig inkomst – Fastighetssammanslutning – Bostad i aktieägares besittning – Tomt – Bolagsvederlag som understiger gängse hyra
13.2.2020
Miljötillstånd – Distributionsstation för flytande bränslen – Viktigt grundvattenområde – Förbud mot förorening av grundvatten – Bedömningskriterier för föroreningsrisken – Grundvattnets strömningsriktning – Hantering av dagvatten – Hängande grundvatten

Korta referat

27.2.2020
Handikappservice – Ändringsarbeten i bostaden – Tjänsteinnehavarens beslut om godkännande av ansökan – Tjänsteinnehavarens nya beslut om att delvis avslå samma ansökan – Tillämpning av förvaltningslagen
27.2.2020
Omhändertagande – Placering i vård utom hemmet – Avslag på ansökan om omhändertagande – Brister i den plats för vård utom hemmet som föreslagits av sökanden – Utredning av ärendet i förvaltningsdomstolen – Begäran om tilläggsutredning

Andra beslut

31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller fast fornlämning (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller fredning av område (Ålands landskapsregering)

Meddelanden