Årsboksbeslut

3.4.2020
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ny behandling av ärendet – Beslutets slutsats – Behovet av tydlighet – Beslutets laga kraft – Rättskraft
2.4.2020
Beskattning av näringsverksamhet – Koncernbidrag – Krav på inhemskt bolag – Tolkning av EU:s grundfördrag – Etableringsfrihet – Avdrag av förlust - Tidsperiod för att avdra förlust
2.4.2020
Beskattning av näringsinkomst – Internprissättning – Ignorera finansieringsarrangemangs konstruktion – Investera fordringar som apportegendom – Finansieringsbolag – Omdefiniering av affärstransaktion – Identifiering av affärstransaktioner
2.4.2020
Beskattning av näringsinkomst – Internprissättning – Försäljning av färdiga produkter – Försäljningsbolags förlustbringande verksamhet – Kostnadsplusmetoden – Nettomarginalmetoden – Val av part att testas
1.4.2020
Medborgarskapsärende – Boendetidsvillkor – Unionsmedborgare – Europeiska kemikaliemyndigheten – Rätt att vistas permanent i Finland – Egentligt bo och hemvist

Korta referat

2.4.2020
Miljötillstånd – Industriutsläppsdirektivet – Nya BAT-slutsatser – Översyn av tillstånd – Natura 2000-område – Behovet av en Natura-bedömning
27.3.2020
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ny ansökan – Prövning av ny ansökan – Asylsamtal

Andra beslut

31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)

Meddelanden