Årsboksbeslut

20.9.2019
Förvaltningstvistemål – Statlig tjänsteman – Fastställelse av tjänsteförhållande – Ett med tjänsteförhållandet sammanhängande yrkande – Gottgörelse för dröjsmål
19.9.2019
Extraordinärt ändringssökande – Återbrytande – Försäkringsdomstolens beslut – Invalidpension – Muntlig förhandling – Ny utredning – Högsta förvaltningsdomstolens behörighet
19.9.2019
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Försäkringsdomstolens beslut – Muntlig förhandling – Domstolens prövning ex officio – Ärende som gäller återkrav – Bedömning av svikligt förfarande
18.9.2019
Handikappservice – Personlig assistans – Personlig assistent – Anhörig – Sätt att ordna assistans – Köpt tjänst
18.9.2019
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Äktenskap – Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet – Bli bekant på en webbplats – Familjeliv – Bevisbörda – Skenäktenskap

Korta referat

13.9.2019
Hälsoskydd – Boendehälsa – Sanitär olägenhet – Skyldighet att avhjälpa sanitär olägenhet – Buller – Bullermätning – Helhetsbedömning – Bostadslägenhet – Restaurangbuller – Musikbuller – Karaoke

Andra beslut

11.1.2019
Miljötillstånd för en motorsportbana (Åland), om beslutet finns också ett kort referat

Meddelanden