Årsboksbeslut

17.7.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Somalia – Ny skyddsgrund – Könsstympning – Minderårig asylsökande – Myndighetens utredningsskyldighet
16.7.2019
Importskatter – Punktskatt – Mervärdesskatt – Import i strid med bestämmelserna – Delaktig i import – Importfinansiering – Snus
8.7.2019
Djurskydd – Tillsyn – Förbud och Förlägganden – Skolhund – Förvaring av djur i ett utrymme som är olämpligt som förvaringsutrymme – Tillfälligt och godtagbart skäl – Transportbur
5.7.2019
Extraordinärt ändringssökande – Återbrytande – Sametingsvalet – FN:s människorättskommitté – MP-konventionen – Bryta mot internationell konvention – Förutsättningarna för återbrytande – Upptagning i vallängd – Ursprungsfolk – Samedefinitionen – Självidentifikation – Gruppgodkännande – Helhetsbedömning
5.7.2019
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – FN:s människorättskommitté – Bryta mot internationell konvention – Förutsättningarna för återbrytande – Sametingsvalet – Samedefinitionen – Upptagning i vallängd

Korta referat

28.6.2019
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Avvikelse – Oskäligt svårt att sköta arbete

Andra beslut

11.1.2019
Miljötillstånd för en motorsportbana (Åland), om beslutet finns också ett kort referat

Meddelanden