Årsboksbeslut

14.12.2018
Beskattning av personlig inkomst – Överlåtelse av egendom – Kapitallån – Överlåtelseförlust
14.12.2018
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place -situation – Religiös övertygelse – Ny ansökan – Prövning av ny ansökan – Preliminär prövning av ny ansökan – Avvisning – Återbrytande av laga kraft vunnet beslut
12.12.2018
Stöd för återrresa åt person som sökt internationellt skydd – Myndighetens passivitet – Verkställighet av förvaltningsbeslut – Fullgörelsetalan – Förvaltningstvistemål – Besvärstillstånd
12.12.2018
Apotek – Filialapotek – Helsingfors universitets filialapotek – Ändring av lokaliseringsområde – Förutsättningarna för ändring av lokaliseringsområde – Universitetsapotekets specialuppdrag – Behovsprövning – Tryggande av tillgången till läkemedel – Fimeas prövningsrätt – Rättspraxis
11.12.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Återkallande av flyktingstatus – Kvotflykting – Betydelsen av uppgifter som lämnats i samband med upptagning inom ramen för flyktingkvoten

Korta referat

23.11.2018
Statstjänsteman – Åläggande för utredning av hälsotillstånd – Besluts överklagbarhet
23.11.2018
Kommunal tjänsteinnehavare – Förflyttning av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande – Beslutets omedelbara verkställighet – Uppsägning av tjänsteförhållande under överklagande av det tidigare beslutet – Olika beslut – Sakligt sammanhang – Prövning i domstol av beslutets lagenlighet

Andra beslut

30.11.2018
Ärende som gäller bortskaffande av animaliska biprodukter i en komposteringsanläggning (Åland)

Meddelanden