Årsboksbeslut

21.1.2020
Barnskyddsärende – Fortsatt omhändertagande – Begränsning av kontakterna – Fosterföräldrarnas närvaro
20.1.2020
Handlingsoffentlighet – Asylsökande – Skyddspolisen – Motiveringsdelen och bakgrundsmaterialet till skyddspolisens utlåtande om asylansökan – Handling som gäller upprätthållande av statens säkerhet – Partsoffentlighet – Parts rätt att ta del av handling – Förfarandedirektivet
20.12.2019
Handlingsoffentlighet – Val av stadsdirektör – Utomstående rekryterare – Icke-handling – Identitetens offentlighet då personen inte gett sitt samtycke till en tjänst
19.12.2019
Miljöskydd – Miljötillstånd – Förutsättningar för beviljande av tillstånd – Placering – Försiktighetsprincipen – Ramdirektivet för vatten – Weser-domen – Klassificering av vattenförekomsts status
16.12.2019
Mervärdesskatt – Skattskyldighetsgrupp – Delning av avdragsrätten – Allmänna kostnader

Korta referat

10.12.2019
Utlänningsärende – Asylsökande – Ny ansökan – Uppehållstillstånd på grund av studier – Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd

Andra beslut

31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller fast fornlämning (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller fredning av område (Ålands landskapsregering)

Meddelanden