Årsboksbeslut

11.4.2019
Skjutvapen – Återkallande av innehavstillstånd – Hörande i samband med återkallande – Skyldighet att underrätta on rättigheten att anlita ett biträde
9.4.2019
Utkomststöd – Övriga grundutgifter – Boendeutgifter – Finansieringsvederlag – Bostadsaktiebolagslån – Nybyggnation – Aktiernas anskaffningsutgift – Hänvisning till bestämmelser gällande bostadsbidrag – Separata stödtyper
2.4.2019
Förskottsuppbörd – Arbetsgivares socialskyddsavgift – Lön – Gruppensionsförsäkring – Kollektivt tilläggspensionsskydd – Grunden för hur försäkringspremien bestäms – Delägare som är företagare – Övriga delägare
29.3.2019
Beskattning av personlig inkomst – Överlåtelsevinst – Egendomsbegreppet – Virtualvaluta – Betalningsmedel – Värdepapper – Ether
29.3.2019
Kommunalärende – Bokslut – Riktiga och tillräckliga uppgifter – Resultatet av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning – Avskrivning enligt plan – Avskrivningstider – Försiktighetsprincipen – Motsvarighet mellan avskrivningar och investeringar som avskrivs – Bestående aktiva – Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar – Bokslutets noter

Korta referat

8.4.2019
Åland – Vattenärende – Miljögranskningsförfarande – Besvärstillstånd – Rikets lagstiftningsbehörighet i ett rättskipningsärende

Andra beslut

11.1.2019
Miljötillstånd för en motorsportbana (Åland), om beslutet finns också ett kort referat

Meddelanden