Årsboksbeslut

17.1.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Beslut om att ärendet förfaller – Överklagbarhet – Ansökan om återbrytande – Sökanden har lämnat Finland – Frivillig återresa
16.1.2019
Kommunalärende – Kommunstyrelsens beslut – Kommunstyrelsens ordförande – Jävighet – Jävighet enligt generalklausulen
7.1.2019
Handlingsoffentlighet – Universitets urvalsprov – Provsvar – Provprestation – Offentlig handling – Sekretessgrund – Partsoffentlighet – Parts rätt att få information
3.1.2019
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänst – Läkarcentral – Självständig läkaryrkesutövare – Försäljning i yrkesutövares namn och för dennas räkning – Tjänster utförda av läkarcentralen
28.12.2018
Mervärdesskatt – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Utbildningstjänst – MBA- och EMBA-utbildning anordnad på företagsekonomisk basis

Korta referat

11.1.2019
Åland – Landskapslagstiftning – Miljötillstånd – Motorsportsbana – Tillståndsförutsättningar – Negativ miljöpåverkan – Buller – Oskälig olägenhet

Andra beslut

11.1.2019
Miljötillstånd för en motorsportbana (Åland), om beslutet finns också ett kort referat

Meddelanden