Kontaktinformation

Högsta förvaltningsdomstolen

Postadress: PB 180, 00131 Helsingfors

Besöksadress: Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors

Telefonväxel: 029 56 40200
E-postadress: korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi
Telefaxnummer: 029 56 40382

Högsta förvaltningsdomstolen på kartan

Kundtjänst

Kundtjänstens öppettider: måndag till fredag 8.00 - 16.15

Besvärsskriften ska vara inlämnade till högsta förvaltningsdomstolen före kl. 16.15 på besvärstidens sista dag. Denna tidsfrist gäller även besvärsskrifter som skickas via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst eller e-post. Försenade besvär avvisas.

Du kan också kontakta oss elektroniskt.

Till förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst för medborgare, ombud och sammanslutningar.

Till förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänsten för myndigheter.

Kundtjänst och registratorskontoret: 029 56 40260
Registrator Leena Kokko, 029 56 40236

Om din förfrågan gäller ditt anhängiga domstolsärende, se notariernas kontaktuppgifter på sidan som öppnas bakom denna länk .

Informationstjänst

Chef för informationstjänst Satu-Maarit Tarkkanen, 029 56 40223, 050 301 6262

Information om handlingsoffentligheten

Kommunikation

Kommunikationschef Jaana Lappalainen, 029 56 40259, 050 308 7574

Redaktörer uppmanas ta kontakt direkt med kommunikationschefen jaana.m.lappalainen(at)oikeus.fi

Ledningen

President Kari Kuusiniemi
Presidentens sekreterare, 029 56 40202

Kanslichef Jenny Rebold
Kanslichefens sekreterare, 029 56 40209

Publicerad 2.4.2024