24.10.2013/3354

En person led av Perisylvians syndrom, vilket gjorde att han hade svårt att äta och tala. Vid måltider behövde han tillsyn, eftersom kvävningsrisk förelåg. Personen ansågs vara en sådan gravt handikappad person som hade rätt till personlig assistans enligt 8 c § 2 mom. och 8 c § 1–4 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 § 2 mom. och 8 c § 1 – 4 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Irma Telivuo, Anne E- Niemi, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski och Janne Aer. Ärendet föredragande Camilla Sandström.