30.11.2016/4950

Offentlig upphandling – Påförande av påföljder – Förpliktande att utse en av anbudsgivarna i anbudsförfarande – Marknadsdomstolens behörighet

Givet: 30.11.2016
Liggarnummer: 4950
Diarienummer: 263/3/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T4950

I ett ärende som gällde offentlig upphandling hade marknadsdomstolen inte behörighet att bestämma att den upphandlande enheten skulle utse en av anbudsgivarna till leverantör i ett ramavtal.

Lagen om offentlig upphandling 94 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Neonen och Marit Lindroos. Föredragande Hannamaria Nurminen.

 
Publicerad 30.11.2016