24.5.2017/2466

Skjutvapenlagen – Innehavstillstånd – Tidigare parallelltillstånd – Tillståndsprövning

Givet: 24.5.2017
Liggarnummer: 2466
Diarienummer: 3978/1/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T2466

Ett parallelltillstånd till ett skjutvapen är ett tillstånd som meddelas i anslutning till ett innehavstillstånd och enligt 55 § 1 mom. i skjutvapenlagen kan paralelltillståndet meddelas för högst den tid som innehavstillståndet för det ifrågavarande vapnet är i kraft. När innehavaren av ett parallelltillstånd efter att parallelltillståndet har upphört att gälla ansöker om ett egentligt innehavstillstånd, ska förutsättningarna för att bevilja tillståndet bedömnas på samma sätt som vid ansökan av ett nytt innehavstillstånd. Den omständigheten att det funnits förutsättningar att meddela det tidigare parallelltillståndet saknar således juridisk betydelse vid bedömningen av förutsättningarna att bevilja ett nytt innehavstillstånd.

Skjutvapenlagen 43 § 1 mom. 1 punkten, 44 § 1 mom. och 55 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Taina Pyysaari. Föredragande Elina Nyholm.

 
Publicerad 24.5.2017