12.9.2018/4128

Medling i arbetstvister – Arbets- och näringsministeriets beslut – Tillfälligt förbud av igångsättande av arbetsinställelse – Förvaltningsbesvär – Beslut i förvaltningsärende – Överklagbarhet

Givet: 12.9.2018
Liggarnummer: 4128
Diarienummer: 3524/2/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T4128

Medling i arbetstvister – Arbets- och näringsministeriets beslut – Tillfälligt förbud av igångsättande av arbetsinställelse – Förvaltningsbesvär – Beslut i förvaltningsärende – Överklagbarhet

Arbets- och näringsministeriets beslut enligt 8 § i lagen om medling i arbetstvister, med vilket igångsättande av arbetsinställelse tillfälligt hade förbjudits, utgjorde inte ett i 4 § i förvaltningsprocesslagen avsett beslut i förvaltningsärende. Det var därför inte möjligt att i ett dylikt beslut av ministeriet söka ändring genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Stina-Maria Lund.

 
Publicerad 12.9.2018