Om webbplatsen

Automatisk datainsamling

Om de enskilda besökarna insamlas inga uppgifter. Högsta förvaltningsdomstolens sidor är statiska HTML-sidor utan inplacerade kakor. På servern lämnas dock uppgifter som ger ett sammandrag av besökarna på sidorna.

Följande uppgifter sammanställs om besökarna på Högsta förvaltningsdomstolens sidor:

  • Vems nät använder besökaren
  • Från vilka sidor har besökaren kommit in och från vilken sida går han ut.
  • Dessutom kvarstår information om vilken service besökaren går över till.

Vidare samlas för webbplatsen per sida uppgifter om sammanlagt antal besökare, hur många besök som har gjorts på varje sida.

Sidkartan

Denna sidkarta visar de två översta nivåerna i sidsystemet. Underliggande sidor ser du genom att gå in på respektive sida. Sidkartan är riktgivande. Om det på sidan finns till exempel bifogade filer i PDF-format, syns de inte här.

Sidkartan har gjorts upp för att göra det lättare att hitta olika saker.

 
Publicerad 7.5.2013