Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

22.8.2016
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Generalplans styrande verkan
22.8.2016
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Detaljpaneområde – Led-reklamtavla – Lämplighet för platsen – Hot mot trafiksäkerheten
22.8.2016
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Detaljpaneområde – Led-reklamtavla – Lämplighet för platsen – Hot mot trafiksäkerheten
19.8.2016
Åland – Myndighets besvärsrätt – Process – Processuella särbestämmelser – Avsaknad av bestämmelser i landskapslag – Närmast motsvarande rikslag – Vattenlagen – Miljöskyddslagen

Korta referat

22.8.2016
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Barnskyddslagens 43 § – Behörigheten i ett ärende som gäller omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Situation där barnets vårdnadshavare i förvaltningsdomstolen motsätter sig omhändertagande och placering i vård utom hemmet
22.8.2016
Markanvändning och byggande – Vindkraft – Bygglov – Jäv – Ersättning för skada – Avtal – Äventyrande av opartiskhet

Andra beslut

9.8.2016
Besvär som gäller felparkeringsavgift