Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

19.9.2016
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Undantag – 65 års ålder – Nivå på språkkunskap – Nytt språkintyg
19.9.2016
Statsunderstöd – Energistöd – Villkor för statsunderstödsbeslut – Utbetalningsbeslut – Avslag på rättelseyrkande
16.9.2016
Överlåtelseskatt – Första bostad – Tidigare ägande – Servicehus
16.9.2016
Barnskydd – Ändring av vårdplats under tiden för brådskande placering – Besvärsförbud – Avslag på ansökan om omhändertagande och placering av vård utom hemmet – Brådskande placering förfaller – Förordnande om verkställighet av beslut

Korta referat

19.9.2016
Offentlig upphandling – Avbrytande av upphandlingsförfarande – Ersättning för rättegångskostnader
19.9.2016
Service och stöd på grund av handikapp – Serviceboende – Personlig assistans – Åldrande – Lagen om service och stöd på grund av handikapp – Socialvårdslagen

Andra beslut

9.8.2016
Besvär som gäller felparkeringsavgift