Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

20.4.2017
Bostadsaktiebolag – Extra bolagsstämma – Minoritetsaktieägare – Ny handläggning av samma ärende – Jämkning av bolagsordning – Talan – Frist
19.4.2017
Beskattning av personlig inkomst – Personalförmån – Företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar – Gruppsjukkostnadsförsäkring – Mera täckande försäkring för ledningsgruppen – Värdet av en beskattningsbar förmån
18.4.2017
Miljötillstånd – Miljöskyddslagen – Torvproduktion – Avledning av dräneringsvatten – Naturvårdslagen – Objekt inom nätverket Natura 2000 – Habitatdirektivet – Skyldighet att göra bedömning – Prövning av om en bedömning behövs – Krav på behörig bedömning
10.4.2017
Kommunalärende – Tjänsteinnehavarbeslut – Jäv hos tjänsteinnehavare som fungerat som ombud – Behandling av ett ärende i ett högre organ – Tidpunkten när fristen börjar löpa – Beslut som gäller organisering av arbetsuppgifter
10.4.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Självständig sammanslutning – Medlemmar i sammanslutning – Koncern – Moderbolag – Dotterbolag

Korta referat

3.4.2017
Kommunalbesvär – Val av vikarie för alterneringsledig – En förvaltningsdomstols utredningsskyldighet

Andra beslut

12.1.2017
Besvär som gäller offentlig upphandling (Ålands landskapsregering)