Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

20.1.2017
Yttrandefrihet – Lagen om bildprogram – Behov av tillstånd – Evenemang riktat till personer som fyllt 18 år
20.1.2017
Handikappservice (Service för funktionshindrade) – Personlig assistans – Anhörig – Söndags- och söckenhelgsersättningar – Återbäring av obehörig vinst – Jämkning
18.1.2017
Vattentjänster – Vattentjänstverk – Verksamhetsområde – Ändring av verksamhetsområde – Förutsättningarna för ändring av verksamhetsområde – Kommunens prövningsrätt – Behov av vattentjänster
16.1.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Försörjningsförutsättning – Sökandens hälsotillstånd – Avvisning – Oskälighet – Proportionalitetsprincipen
13.1.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Avdragsgilla räntor – Dividendutdelning – Gäldsförhållande som härrör från utdelning av medel – Kringgående av skatt

Korta referat

17.1.2017
Rättshjälp – Rättegångsbiträdes arvode – Till förvaltningsmyndighet återvisat ärende – Fortsättning av ett förordnande att vara rättsbiträde – Förvaltningsdomstol – Migrationsverket – Behörighet – Bestämmande av arvode

Andra beslut

12.1.2017
Besvär som gäller offentlig upphandling (Ålands landskapsregering)