Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

1.7.2016
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall – MKB-förfarande som är beroende av särskilt beslut om tillämpning av förfarandet – Sammantagen verkan av olika projekt – Uppdelning av projekt – Vattenhushållningsärende – Vattenförsörjning – Grundvatten – Natura 2000
1.7.2016
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Obligatoriskt MKB-förfarande – Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall – MKB-förfarande som är beroende av särskilt beslut om tillämpning av förfarandet – Sammantagen verkan av olika projekt – Uppdelning av projekt – Stenbrytning och stenkrossning
1.7.2016
Statstjänsteman – Ersättning som motsvarar lön – Tjänsteförhållande för viss tid – Grund som förutsätter att tjänsteförhållande ingås för viss tid – Fortgående behov – Statligt mentalsjukhus – Sinnessjukvårdare
30.6.2016
Gåvoskatt – Gängse värde – Avdrag – Aktier – Fond för inbetalt fritt eget kapital (FFEK-fond) – Villkor i gåvobrev – Delägaravtal

Korta referat

23.6.2016
Förskottsuppbörd – Förskottsinnehållning – Förhöjning – Lön som betalats ut före 1.1.2010 – Debitering som verkställts efter 1.1.2010 – Tillämplig lag – Ikraftträdandebestämmelse

Andra beslut

27.6.2016
Besvär som gäller felparkeringsavgift