Att uträtta ärenden

Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta domstolen i förvaltningsärenden. HFD prövar överklaganden av myndigheternas förvaltningsbeslut enligt vad som föreskrivs i lag.

Publicerad 10.6.2020