Vuosikirjapäätökset

1.4.2020
Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Unionin kansalainen – Euroopan kemikaalivirasto – Oikeus oleskella pysyvästi Suomessa – Varsinainen asunto ja koti
30.3.2020
Kunnallisasia – Kunnanvaltuuston päätös – Pormestarimalli – Siirtyminen pormestarimalliin kesken vaalikauden – Kunnanhallituksen erottaminen – Luottamushenkilön erottamattomuuden periaate – Organisaatiomuutos
25.3.2020
Metsästyslaki – Poikkeuslupa – Rauhoitettu laji – Ahma – Pyyntialue – Luonnonsuojelu – Natura 2000 -kohde – Suojeluperusteena oleva laji – Natura-arvioinnin tarve
20.3.2020
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltainen väkivalta – Henkilökohtaiset olosuhteet – Vainon syy-yhteys
19.3.2020
Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Yleinen turvallisuus – Pakottava syy – Muu tyydyttävä ratkaisu – Suotuisa suojelutaso

Lyhyet ratkaisuselosteet

27.3.2020
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusintahakemus – Uusintahakemuksen tutkiminen – Turvapaikkapuhuttelu
27.3.2020
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Sur place -tilanne – Uskonvakaumus – Uusintahakemus – Uusintahakemuksen tutkiminen – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa

Muita päätöksiä

24.3.2020
Kunnallisasiaa koskeva valitus

Tiedotteet

Sivun alkuun |