Vuosikirjapäätökset

15.5.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Osakkeen hankintameno – Yhdistellyt osakkeet – Eri osake-erät
14.5.2019
Oikeusapu – Oikeusapulain 13 §:n 3 momentti – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallintomenettely – Huostaanottohakemuksen valmisteluun liittyvät toimenpiteet – Tuomioistuinasia
9.5.2019
Varainsiirtoverotus – Kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutus – Verovapaus ammattikorkeakoulutuksen rakennejärjestelyissä – Kunta luovutuksensaajana – Lain sanamuoto
9.5.2019
Julkinen hankinta – Käyttöoikeussopimus – Koulu- ja päiväkotikuvaukset
9.5.2019
Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Kansaneläkelaitos – Turvapaikanhakija – Välttämätön toimeentulo – Vastaanottopalvelut – Ehkäisevä toimeentulotuki

Lyhyet ratkaisuselosteet

17.5.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Ministeriön päätös viran perustamisesta – Viraston yleinen organisointi – Virkarakennetta koskeva päätös – Valituskelpoisuus – Purkukelpoisuus

Muita päätöksiä

17.5.2019
Turvetuotannon ympäristölupaa koskevat valitukset (Pirttineva, Kokkola)

Tiedotteet

Sivun alkuun |