Vuosikirjapäätökset

15.10.2019
Tuloverotus – Tappiontasaus – Sulautuminen – Sulautumisen vaikutus tappion vähentämiseen – Välillinen omistajanvaihdos – Käyttölupa
15.10.2019
Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Kommandiittiyhtiö – Osuuksien omistajien vaihtuminen – Äänetön yhtiömies – Vastuunalainen yhtiömies – Pääomasijoitustoiminta
14.10.2019
Henkilökohtainen tulo vai ei – Elinkeinotulo – Tulon veronalaisuus – Osakkeiden luovutus – Liikeomaisuus – Käyttöomaisuusosake – Yleisseuraanto – Jakautuminen – Vastaanottavan yhtiön tekemä luovutus
11.10.2019
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Oikaisuvaatimuksen hylkääminen – Oikeus saada perusteltu päätös – Muutoksenhaku
3.10.2019
Hallintovalitus – Vireilletulo – Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltopaikan ohjaajan sähköpostiviesti – Oikeusturvaa koskeva perusoikeus

Lyhyet ratkaisuselosteet

15.10.2019
Tuloverotus –Tappioiden vähentäminen – Omistajanvaihdos – Käyttölupa – Sulautuminen

Muita päätöksiä

27.9.2019
Rakentamista vesistöön koskeva valituslupahakemus ja valitus (Helsinki)

Tiedotteet

Sivun alkuun |