Vuosikirjapäätökset

20.9.2019
Hallintoriita – Valtion virkamies – Virkasuhteen vahvistaminen – Virkasuhteeseen liittyvä vaatimus lomapalkasta – Viivästyshyvitys
19.9.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeuden päätös – Työkyvyttömyyseläke – Suullinen käsittely – Uusi selvitys – Korkeimman hallinto-oikeuden toimivalta
19.9.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Vakuutusoikeuden päätös – Suullisen käsittelyn toimittamatta jättäminen – Tuomioistuimen harkinta viran puolesta – Takaisinperintäasia – Vilpillisyyden arviointi
18.9.2019
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Henkilökohtainen avustaja – Omainen – Palvelun järjestämistapa – Ostopalvelu
18.9.2019
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Tutustuminen internet-sivustolla – Perhe-elämän viettäminen – Näyttövelvollisuus – Lumeavioliitto

Lyhyet ratkaisuselosteet

13.9.2019
Terveydensuojelu – Asumisterveys – Terveyshaitta – Velvoite terveyshaitan poistamiseksi – Melu – Melun mittaaminen – Kokonaisarvio – Asuinhuoneisto – Ravintolamelu – Musiikkimelu – Karaoke

Muita päätöksiä

17.9.2019
Julkinen hankinta (putkiurakka, Laukaa)
17.9.2019
Julkinen hankinta (putkiurakka, Laukaa)

Tiedotteet

Sivun alkuun |