Vuosikirjapäätökset

12.12.2018
Kansainvälistä suojelua hakeneen paluun tukeminen – Viranomaisen passiviteetti – Hallintopäätöksen täytäntöönpano – Suorituskanne – Hallintoriita-asia – Valituslupa
12.12.2018
Apteekki – Sivuapteekki – Helsingin yliopiston sivuapteekki – Sijaintialueen muuttaminen – Sijaintialueen muuttamisen edellytykset – Yliopiston apteekin erityistehtävä – Tarveharkinta – Lääkkeiden saatavuuden turvaaminen – Fimean harkintavalta – Oikeuskäytäntö
12.12.2018
Autovero – Verovapauden edellytykset – Sairasauto – Rekisteriin merkitty käyttötarkoitus – Sairaankuljetuslupa
11.12.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Pakolaisaseman peruuttaminen – Kiintiöpakolainen – Kiintiövalinnassa annettujen tietojen merkitys
10.12.2018
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Kunnan tytäryhteisö – Kunnan omistama osakeyhtiö – Kunnan omistajaohjaus – Kunnan sisäinen tarkastus

Lyhyet ratkaisuselosteet

27.11.2018
Kunnallisasia – Valtuuston päätös – Toimielimen jäsenten valinta – Hallintosäännön määräys – Valtuutettujen ja varavaltuutettujen ensisijaisuus jäsenten valinnassa

Muita päätöksiä

12.12.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (Voimalaitos, Hämeenlinna)

Tiedotteet

Sivun alkuun |