Vuosikirjapäätökset

17.1.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Päätös asian raukeamisesta – Valituskelpoisuus – Purkuhakemus – Poistuminen Suomesta – Vapaaehtoinen paluu
16.1.2019
Kunnallisasia – Kunnanhallituksen päätös – Kunnanhallituksen puheenjohtaja – Esteellisyys – Yleislausekejäävi
10.1.2019
Veronkanto – Kiinteistöverosta vapauttaminen – Valituskielto – Kunnallisvalitus ‒ Perustuslaki ‒ Ilmeinen ristiriita
7.1.2019
Asiakirjajulkisuus – Yliopiston valintakoe – Valintakoevastaus – Koesuoritus – Yleisöjulkisuus – Salassapitoperuste – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus
3.1.2019
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verolli­suudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Lääkärikeskus – Itsenäinen ammatin­harjoittajalääkäri – Myynti ammatinharjoittajan nimissä ja lukuun – Lääkärikeskuksen suorittamat palvelut

Lyhyet ratkaisuselosteet

11.1.2019
Ahvenanmaa – Maakunnan lainsäädäntö – Ympäristölupa – Moottorirata – Lupamääräykset – Negatiivinen ympäristövaikutus – Melu – Kohtuuton rasitus

Muita päätöksiä

11.1.2019
Moottoriradan ympäristölupa (Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen, samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste

Tiedotteet

Sivun alkuun |