Vuosikirjapäätökset

22.8.2019
Tavaramerkki – Väritavaramerkki – Kuviotavaramerkki – Sijaintitavaramerkki – Tavaramerkkilaji – Tavaramerkin kuvaus – Tavaramerkkisuojan kohde – Selvä ja täsmällinen tavaramerkkihakemus – Tavaramerkkihakemuksen muuttaminen – Valituksen muuttaminen – Vaatimuksen tutkiminen – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnön johdosta antama tuomio
20.8.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Tietty yhteiskunnallinen ryhmä – Seksuaalinen suuntautuminen – Sukupuoli-identiteetin määrittely
20.8.2019
Kilpailuasia – Kartelli – Yhdenmukaistettu menettelytapa – Markkinoiden jakaminen – Suullinen käsittely – Kirjallinen todistajankertomus – Asianajosalaisuus – Tarkoitukseen perustuva kilpailurikkomus – Oikeuttamisperusteet – Osallisuus – Irrottautuminen kilpailunrikkomuksesta – Seuraamusmaksun määrääminen – Yhdenvertainen kohtelu – Kaksoisrangaistavuuden kielto
19.8.2019
Valitusoikeus ‒ Vesilaki – Vesitalouslupa – Århusin yleissopimus ‒ Talousvyöhyke – Ympäristöjärjestö – Säätiö – Sääntöjen mukainen toiminta-alue – Hankkeen vaikutusalue
19.8.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Prosessiosoite – Tuloverotus

Lyhyet ratkaisuselosteet

22.8.2019
Hallintoriita – Omaishoitajan vapaa – Hoitopalkkio – Hoitopalkkion alentaminen – Kunnan harkintavalta – Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit – Keskeytyspäivä – Kalenteripäivä

Muita päätöksiä

20.8.2019
Kilpailuasia (hintasuositusten antaminen)

Tiedotteet

Sivun alkuun |