Vuosikirjapäätökset

13.12.2019
Varainsiirtoverotus – Verovelvollisuus – Arvopapereiden luovutus – Ulkomaalaiset luovutuksen osapuolet – Veron kiertäminen – Eurooppayhtiön kotipaikan siirto Suomeen
12.12.2019
Yhdenvertaisuuslaki – Syrjintä – Valvonta – Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta – Avoimien ovien päivän järjestelyt ylimmissä tuomioistuimissa – Pääsyn estyminen tilaisuuksiin
11.12.2019
Lastensuojelu – Huostassapidon lopettaminen – Suullinen käsittely
10.12.2019
Pysäköintivirhemaksu – Ajoneuvon kuljettaja – Ajoneuvon omistaja tai haltija – Vastuu pysäköintivirhemaksusta – Koenumerotodistus – Koenumerokilvet
10.12.2019
Ajo-oikeus – Ajokielto – Ajokorttiluvan terveysvaatimukset – Lääkärin ilmoitus ajoterveydestä – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Kuuleminen – Oikeus esittää uutta selvitystä – Lääkärinlausunnon antamisesta kulunut aika

Lyhyet ratkaisuselosteet

10.12.2019
Ulkomaalaisasia – Turvapaikanhakija – Uusintahakemus – Opiskelijan oleskelulupa – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä

Muita päätöksiä

9.12.2019
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestäminen, yhteistoiminnan jatkaminen
9.12.2019
Kaavin kunnan perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito, yhteistoiminnan jatkaminen

Tiedotteet

Sivun alkuun |