Vuosikirjapäätökset

17.4.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Pääomatulo – Kaksi osingonjakoa verovuoden aikana – Osakkeiden luovutus osingonjakojen välissä – Luovutuksensaaja
17.4.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Pääomatulo – Kaksi osingonjakoa verovuoden aikana – Osakkeiden luovutus osingonjakojen välissä – Luovuttaja
17.4.2019
Ympäristölupa – Vesitalouslupa – Ydinvoimalaitos – Hanhikivi – Ympäristövaikutusten arviointimenettely – Arviointimenettelyn riittävyyden arviointi lupa-asian muutoksenhaussa – Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus – Kalakantoihin kohdistuva erityinen selvitys
15.4.2019
Asiakirjajulkisuus – Lainhuutoasiaan kuuluva asiakirja – Ositus- ja perinnönjakokirja – Sovellettava laki – Maanmittauslaitoksen toimivalta
15.4.2019
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Julkinen hankinta – Hankintasopimuksen jakaminen osiin – Niiden hankinnan osien määrän rajoittaminen, joista hankintasopimus voidaan tehdä yhden tarjoajan kanssa – Rajoitusehto – Tarjouspyyntö – Bussiliikenne

Lyhyet ratkaisuselosteet

8.4.2019
Ahvenanmaa – Vesiasia – Miljögranskning-menettely – Valituslupa – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöön liittyvässä asiassa

Muita päätöksiä

18.4.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valitus (Afganistan)
18.4.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valitus (Afganistan)

Tiedotteet

Sivun alkuun |