Vuosikirjapäätökset

16.11.2018
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen
14.11.2018
Autoverotus – Tuontiajoneuvosta kannettavan autoveron enimmäismäärä – Veroprosentti – Verotusarvo – Verottomat tarvikkeet – Tavanomaiset toimituskulut – Syrjivän verotuksen kielto – Hallinto-oikeuden tutkimisvalta
14.11.2018
Asiakirjajulkisuus – Virkamiesoikeudellinen päätös – Henkilölle tuomittua rangaistusta koskeva tieto – Nimikirjalain soveltaminen
13.11.2018
Asiakirjajulkisuus – Viestintäsuunnitelma – Kunnan viestintä – Yksityinen liikesalaisuus
12.11.2018
Vakuutusoikeus – Purkuhakemus – Purku – Menettelyvirhe – Valitusosoitus – Valitusosoituksen puutteellisuus – Valitusaika – Valitusajan päättyminen – Työttömyyskassa – Aukioloaika

Lyhyet ratkaisuselosteet

19.11.2018
Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntämättä jättäminen – Asiakkaan kuolema – Asianosaisseuraanto – Kuolinpesän valitusoikeus

Muita päätöksiä

19.11.2018
Kunnallisen viranhaltijan liikaa maksetun palkan takaisinperintä

Tiedotteet

Sivun alkuun |