Vuosikirjapäätökset

18.3.2019
Veronkanto – Veronkuittaus – Konkurssi – Kiinteistöveron palautus – Konkurssisaatavat
18.3.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Maatila ‒ Omaisuuden luovutus – Kuolinpesän ulkopuoliset varat
12.3.2019
Vesitalousasia – Pohjavesi – Energiakaivo – Maalämpöjärjestelmä – Pohjaveden laatu – Pilaantuminen – Intressivertailu – Yleinen etu – Ilmastonmuutos – Kasvihuonekaasupäästöt
8.3.2019
Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Osakepalkkiojärjestelmä – Palkkiojärjestelmää varten perustettu yhtiö
8.3.2019
Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus – Vakuutusyhtiölle suoritettava hyvike – Sopimusoikeudellinen maksuseuraamus – Ajoneuvorikkomus – Sakkorangaistus

Lyhyet ratkaisuselosteet

15.3.2019
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Lapsen huoltoa koskeva väliaikaismääräys – Yhteishuoltajuus – Lapsen sijoittaminen toisen huoltajansa luokse

Muita päätöksiä

14.3.2019
Tuulivoimaosayleiskaava (Vaala, Metsälamminkangas)

Tiedotteet

Sivun alkuun |