Vuosikirjapäätökset

28.2.2020
Hyödyllisyysmalli – Mitättömäksi julistamisperuste – Hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntaminen – Muuntaminen eurooppapatenttihakemuksesta – Muuntamiselle säädettyjen vaatimusten noudattaminen – Sama keksintö
19.2.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Asemakaavan sisältövaatimukset – Rakennettu ympäristö – Piha-alue – Täydennysrakentaminen
17.2.2020
Ympäristönsuojelu – Koeluonteinen toiminta – Valimon ylijäämähiekan terminen elvytys – Savukaasupäästöt – Ympäristöluvan tarve – Pohjaveden pilaamiskielto – Riskinarvio – Selvitysten riittävyys
14.2.2020
Tuloverotus – Veronalainen tulo – Kiinteistöyhteisö – Osakkeenomistajan hallitsema huoneisto – Tontti – Käypää vuokraa alempi yhtiövastike
13.2.2020
Ympäristölupa – Polttonesteiden jakeluasema – Tärkeä pohjavesialue – Pohjaveden pilaamiskielto – Pilaantumisriskin arviointikriteerit – Kohdekohtainen riskinarvio – Pohjaveden virtaussuunnat – Hulevesien hallinta – Orsivesi

Lyhyet ratkaisuselosteet

27.2.2020
Vammaispalvelu – Asunnon muutostyöt – Viranhaltijan päätös hakemuksen hyväksymisestä – Viranhaltijan uusi päätös saman hakemuksen osittaisesta hylkäämisestä – Hallintolain soveltaminen
27.2.2020
Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Hakijan esittämään sijaishuoltopaikkaan liittyvät puutteet – Asian selvittäminen hallinto-oikeudessa – Lisäselvityksen pyytäminen

Muita päätöksiä

28.2.2020
Kunnallisvalitus (työllisyyspalvelujen kohde- ja yleisavustukset, Salo)

Tiedotteet

Sivun alkuun |