Vuosikirjapäätökset

29.5.2020
Ulkomaalaisasia – Pakolaisuus – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Kansalaisuusvaltion suojeluun turvautuminen – Viisumi – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Edellytysten arviointi – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus
28.5.2020
Maksuton koulukuljetus – Muu kuin lähikoulu – Lapsen sairaus – Yhdenvertaisuus – Kohtuulliset mukautukset
26.5.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Kaavan valmistelun lopettaminen – Rakennuskiellon kumoaminen – Tuulivoima – Hallintovalitus – Kunnallisvalitus – Kunnan harkintavalta
26.5.2020
Arvonlisävero – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut – Laskennallinen palautus – Maakunta – Muista EU-maista ostetut terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
22.5.2020
Elintarvikevalvonta – Teurastamo – Lihantarkastusmaksu – Julkisoikeudellinen suorite – Valtion maksuperustelaki – Omakustannusarvo – Tarkastushenkilöstön irtisanomisajan palkkakulut – Valvonta-asetus – Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (nykyisin Ruokavirasto)

Lyhyet ratkaisuselosteet

1.6.2020
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset − Ilmoitus aluehallintovirastolle – Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- tai harrastuseläinten pito – Kissojen pitäminen

Muita päätöksiä

29.5.2020
Julkista hankintaa koskeva valitus

Tiedotteet

Sivun alkuun |