Vuosikirjapäätökset

21.6.2018
Julkinen hankinta – Markkinaoikeuden toimivalta – Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen määritelmä – Tarjoajien valinta – Maatilojen neuvontapalvelu
15.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusi turvapaikkaperuste – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Ilmeisen perusteeton hakemus – Suullinen käsittely
15.6.2018
Lastensuojelun jälkihuolto – Terveydenhoitokulujen korvaaminen – Valitus vai hallintoriita – Korvausvastuussa oleva kunta
14.6.2018
Ampuma-ase – Aseluvan myöntäminen – Hyväksyttävä käyttötarkoitus – Tyhjentävä luettelo – Työperuste – Välttämättömyysedellytys – Virka-asetta vastaava ase – Rajavartija
11.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus – Soveltamisala – Muussa kuin kansalaisuusvaltiossa koetut oikeudenloukkaukset – Palautuskielto

Lyhyet ratkaisuselosteet

21.6.2018
Oikeusapu – Omavastuuosuus – Oikeussuojan tarve – Avustaja – Päämies – Luopuminen omavastuuosuuden vaatimisesta – Valituksen tutkiminen

Muita päätöksiä

20.6.2018
Lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus ja kantelu (saantitodistuksella varustetun kirjelähetyksen toimittaminen yhtiölle, postin toimittamista koskeva sopimus)

Tiedotteet

Sivun alkuun |