Suomeksi - På svenska - In English - Other languages

Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus

Vuosikirjapäätökset

1.7.2016
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Määräyksenvarainen YVA-menettely – Yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa – Hankkeen pilkkominen – Vesitalousasia – Vedenhankinta – Pohjavesi – Natura 2000
1.7.2016
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) – Pakollinen YVA-menettely – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Määräyksenvarainen YVA-menettely – Yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa – Hankkeen pilkkominen – Louhinta ja murskaus
1.7.2016
Valtion virkamies – Palkkaa vastaava korvaus – Määräaikainen virkasuhde – Määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä peruste – Jatkuva tarve – Valtion mielisairaala – Mielisairaanhoitaja
30.6.2016
Lahjaverotus – Käypä arvo – Vähennys – Osakkeet – SVOP-rahasto – Lahjakirjan ehto – Osakassopimus
30.6.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakeyhtiö – Pääomanpalautus – SVOP-rahasto – Osakevaihto – Luovutus vai osinkoa

Lyhyet ratkaisuselosteet

23.6.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Korotus – Ennen 1.1.2010 maksettu palkka – 1.1.2010 jälkeen toimitettu maksuunpano – Sovellettava laki – Voimaantulosäännös

Muita päätöksiä

29.6.2016
Louhinnan ja murskauksen ympäristölupa-asiaa koskeva valitus (Orimattila)
Sivun alkuun |