Vuosikirjapäätökset

16.2.2018
Valtiontuki – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Oma toiminta – Taloudellinen etu – Korvauksen markkinaehtoisuuden selvittäminen – Taloudellisen edun valikoivuus – Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan – Kilpailun vääristyminen – Taloudellinen toiminta – Potilaiden siirtokuljetukset – Kiireettömät siirtokuljetukset
16.2.2018
Valtiontuki – SGEI-palvelu – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Taloudellinen etu – Taloudellisen edun valikoivuus – Ensihoitopalvelu
15.2.2018
Julkinen hankinta – Valitus tarjouspyynnön syrjivyydestä – Erillinen valitus hankintapäätöksestä – Hankintamenettelyyn osallistumaton tarjoaja – Alalla toimiva yritys – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Asianosaisaseman perusteet
14.2.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Myynnin oikaisuerä – Perusteeton laskutus – Hinnanalennus – Vahingonkorvaus – Ajallinen kohdistaminen
13.2.2018
Asiakirjajulkisuus – Työeläkevakuutusyhtiöt – Huomattavat tai poikkeukselliset liiketoimet – Asiakastiedot – Työhyvinvointitoiminta – Erityissäännös – Liikesalaisuus

Lyhyet ratkaisuselosteet

1.2.2018
Huostaanotto – Huostaanoton edellytysten täyttyminen – Perheväkivalta – Perheväkivallan uhka – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuolto – Sijaishuoltopaikka – Kulttuuritaustan huomioon ottaminen – Sosiaalitoimen positiivinen toimimisvelvollisuus

Muita päätöksiä

16.2.2018
Julkinen hankinta (rakennustyöt, Alavuden kaupunki)
16.2.2018
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevat valitukset (Pälkäne)

Tiedotteet

Sivun alkuun |