Vuosikirjapäätökset

24.4.2018
Autovero – Verovapaa matkailuauto – Veroilmoitus – Virheellinen ensirekisteröinti – Jälkiverotuksen edellytykset – Viranomaisen toimivalta
24.4.2018
Arvonlisävero – Uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinta – Veron peruste – Ostolaskuun sisältyvä myyntimaan arvonlisävero – Unionin oikeuden välillinen oikeusvaikutus
23.4.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Vapaaehtoinen eläkejärjestely – Pääomatulo – Ansiotulo – Yhdysvallat – Sijoitus – Pääoma – Sijoitukselle kertyvä tuotto – Roth 401(k) -järjestely – After-tax-menetelmä
23.4.2018
Valmisteverotus – Maahantuonti jäsenvaltiosta – Kaupallinen tarkoitus – Tuontirajoitus – Takavarikointi – Nuuska
16.4.2018
Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen osa – Osake – Eri laji – Oikeus varojenjakoon

Lyhyet ratkaisuselosteet

24.4.2018
Kiinteistövero – Rakennuksen verotusarvo – Ikäalennusprosentti – Lentoterminaalirakennus

Muita päätöksiä

24.4.2018
Kiviainesten murskauksen ympäristölupaa koskeva asia, Janakkala

Tiedotteet

Sivun alkuun |