Vuosikirjapäätökset

22.2.2018
Postitoiminta – Yleispalvelun piiriin kuulumaton postipalvelu – Kirjelähetykset - Sopimusasiakkaiden postilähetysten jakelu – Postitoimilupa – Toimilupaehdot – Toimitusehdot – Lähetysten jakelukerrat – Osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelu – Lähetysten merkitseminen – Lähetysten toimilupa-alueen kuntakohtaiset keräilypisteet – Postidirektiivi – Yleisvaltuutus – Vaatimukset palvelun laadusta ja saatavuudesta sekä tehokkuudesta
16.2.2018
Valtiontuki – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Oma toiminta – Taloudellinen etu – Korvauksen markkinaehtoisuuden selvittäminen – Taloudellisen edun valikoivuus – Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan – Kilpailun vääristyminen – Taloudellinen toiminta – Potilaiden siirtokuljetukset – Kiireettömät siirtokuljetukset
16.2.2018
Valtiontuki – SGEI-palvelu – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Taloudellinen etu – Taloudellisen edun valikoivuus – Ensihoitopalvelu
15.2.2018
Julkinen hankinta – Valitus tarjouspyynnön syrjivyydestä – Erillinen valitus hankintapäätöksestä – Hankintamenettelyyn osallistumaton tarjoaja – Alalla toimiva yritys – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Asianosaisaseman perusteet
14.2.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Myynnin oikaisuerä – Perusteeton laskutus – Hinnanalennus – Vahingonkorvaus – Ajallinen kohdistaminen

Lyhyet ratkaisuselosteet

23.2.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoitajan vapaa – Palveluseteli – Palvelusetelin arvon korvaaminen – Perusteettoman edun palautus

Muita päätöksiä

23.2.2018
Vesitalousasiaa koskeva valitus (laiturin rakentaminen ja merialueen ruoppaaminen, Oulu)
23.2.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (kallion louhinta ja murskaus, Mäntsälä)
23.2.2018
Vesilain mukaista hallintopakkoa koskeva valitus (vedenottamon rakentaminen, Sodankylä)

Tiedotteet

Sivun alkuun |