Vuosikirjapäätökset

18.8.2017
Kehitysvammaisten erityishuolto – Perusoikeuksien rajoittaminen – Muun kuin laissa säädetyn rajoitustoimenpiteen käyttäminen – Kameravalvonta – Kehitysvammaisen henkilökohtaisessa käytössä olevan huoneen ja wc-tilojen kameravalvonta – Yksityiselämän ja kotirauhan suoja – Muutoksenhakujärjestys
18.8.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kiinteistön vuokraus – Vapaa-ajan asunto – Vuokratulon hankkimisesta aiheutuneet menot – Lomamökin tyhjillään olo – Tulonhankkimistarkoitus
17.8.2017
Ampuma-ase – Hankkimislupa – Tulivoimainen ase – Useita aseita – Harrastusperuste
14.8.2017
Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Tytäryhtiön osakkeiden myyntiin liittyvät kulut – Liike-toiminnan lopettaminen
11.8.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veron kiertäminen – Valituksen hylkäämistä tarkoittavan vaatimuksen esittäminen – Asian tutkimisen laajuus tuomioistuimessa

Lyhyet ratkaisuselosteet

18.8.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Ahvenanmaa – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöön liittyvässä asiassa – Julkipano – Tiedoksisaaminen – Valitusaika
18.8.2017
Jätelaki – Yhdyskuntajäte – Koulutustoiminta – Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon – Poikkeamisen edellytykset – Selvitysvelvollisuus
18.8.2017
Postitoiminta – Yleispalvelu – Postipakettipalvelut – Täytäntöönpanomääräys – Päätöksen kumoaminen – Määräys noudattaa kumottua päätöstä – Postilaki – Postidirektiivi – Direktiivin tulkintavaikutus

Muita päätöksiä

18.8.2017
Postilain mukainen yleispalveluvelvoitteen asettaminen, samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
18.8.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva asia (kaupungin ja työntekijän välinen sovintosopimus)
Sivun alkuun |