Suomeksi - På svenska - In English - Other languages

Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus

Vuosikirjapäätökset

22.5.2017
Vesitalousasia – Voimalaitos – Lupaharkinta – Intressivertailu – Vesistövaikutukset – Vesipuitedirektiivi – Weser-tuomio – Vesienhoitosuunnitelma – Vesimuodostuma – Joki – Ympäristötavoite – Voimakkaasti muutettu vesimuodostuma – Saavutettavissa oleva hyvä tila – Ekologisen tilan osatekijä – Kalatalous – Nousueste
19.5.2017
Arvonlisävero – Soveltamisala – Verovelvollisuus – Liiketoiminta – Yliopisto – Liikuntapalvelut – Direktiivin välitön oikeusvaikutus
19.5.2017
Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa
18.5.2017
Apteekkilupa – Apteekkiluvan peruuttaminen – Apteekkimaksu – Apteekkimaksurikkomus – Apteekkimaksuilmoituksen laiminlyönti – Törkeä kirjanpitorikos – Ehdollinen vankeusrangaistus – Ilmeinen sopimattomuus – Varoitus – Elinkeinovapaus – Ammatinharjoittamisvapaus – Ne bis in idem – Lääketurvallisuus – Kokonaisharkinta – Luottamuksensuojaperiaate – Suhteellisuusperiaate
15.5.2017
Ulkoasutavaramerkki – Erottamiskyvyn puuttuminen – Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta – Tunnettuustutkimus

Lyhyet ratkaisuselosteet

24.5.2017
Ampuma-aseasia – Hallussapitolupa – Aiempi rinnakkaislupa – Lupaharkinta

Muita päätöksiä

24.5.2017
Kunnan taloutta koskeva valitus (Hyrynsalmi)
Sivun alkuun |