Vuosikirjapäätökset

17.10.2017
Tuloverotus – Pääomatulojen verotus – Luovutusvoitto – Luovutusvoiton verovapaus – Sukupolvenvaihdosluovutus – Maatilakokonaisuus – Maa- ja metsätalous – Rantatontti – Ranta-asemakaava
17.10.2017
Luonnonsuojelulaki – Viitasammakko – Suojelusta poikkeaminen – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Vapaa-ajanasuntoalue – Puutarhakylähanke – Luontodirektiivi – Pakottava syy
16.10.2017
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Hankintapäätöksen poistaminen – Oikeussuojan tarve hankintapäätöksen osalta – Asiaratkaisun antamatta jättäminen
16.10.2017
Numeroista muodostuva tavaramerkki – Erottamiskyky – Tavaran ominaispiirteitä kuvaava tavaramerkki – Tavaramerkin ja tavaran välinen yhteys – Määrä – Hinta – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
16.10.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Rekisteröintieste – Rekisteröintisuostumus – Valituslupa – Muu painava syy

Lyhyet ratkaisuselosteet

12.10.2017
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luottava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Luotettava asiakirjanäyttö – Väärennettyjen asiakirjojen esittäminen

Muita päätöksiä

17.10.2017
Kansalaisuusasiaa koskeva valitus
Sivun alkuun |