Vuosikirjapäätökset

28.6.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Toiminimi – Rauhanomainen rinnakkaiselo tai -käyttö – Rekisteröintisuostumus – Viran puolesta tutkiminen – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
28.6.2017
Hallintoriita – Sosiaalihuollon kustannukset – Kustannusten jakautuminen kuntien välillä – Äkillinen sairastuminen – Kotikunnan valintaoikeus – Asuminen jo aiemmin kahdessa kunnassa – Asumispalvelujen kustannusten korvaaminen
28.6.2017
Hallintoriita – Sosiaalihuollon kustannusten jakautuminen kuntien kesken – Palveluasuminen – Henkilökohtainen apu – Vakava sairaus – Kyvyttömyys asua itsenäisesti – Muutto toiseen kuntaan vanhempien luokse – Kotikunnan valintaoikeus
28.6.2017
Hallintoriita – Sosiaalihuollon kustannukset – Kustannusten jakautuminen kuntien välillä – Asuminen vanhempien kanssa omaishoidon turvin – Muutto toiseen kuntaan tehostetun palveluasumisen yksikköön – Palveluasuminen – Kehitysvammainen henkilö – Kotikunnan valintaoikeus
22.6.2017
Ulkomaalaisasia – Laki kotoutumisen edistämisestä – Maahantulomatkan kustannusten korvaaminen – Perheenjäsen – Hallituksen esityksen perustelut

Lyhyet ratkaisuselosteet

15.6.2017
Kehitysvammaisten erityishuolto – Muutoksenhaun muuttuminen valitusluvanvaraiseksi – Lainmuutoksen voimaantulo – Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen lain voimaantulon jälkeen

Muita päätöksiä

27.6.2017
Kuntajaon muutosta koskeva valitus (Vihti, Nurmijärvi)
Sivun alkuun |