Vuosikirjapäätökset

8.12.2017
Oikeudenkäyntimaksu – Hallinto-oikeuden esittelijän päätös – Purku – Pysäköintivirhe – Tosiasiallinen este oikeuden saavuttamiselle muutoksenhaun avulla
7.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Yhteiskäyttöalue – Kaavamuutos – Selvitysten riittävyys
4.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Tilapäinen käyttötarkoituksen muuttaminen – Lupaehto – Liityntä maankäytön ohjaamiseen
1.12.2017
Varainsiirtovero – Kiinteistö – Lykkäävä ehto – Lainhuutohakemuksen tekemisen laiminlyönti – Kaupan purku – Viivästyskorotuksen palauttaminen
28.11.2017
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys

Lyhyet ratkaisuselosteet

29.11.2017
Toimeentulotuki – Täydentävä toimeentulotuki – Pitkäaikainen toimeentulotuki – Pitkäaikainen sairaus – Erityisruokavalio – Keliakia

Muita päätöksiä

14.12.2017
Julkinen hankinta (työterveyshuoltopalvelut, Ylöjärvi)
Sivun alkuun |