HFD avgjorde besvären i anslutning till Nylandsplanen 2050

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgett sina beslut över besvären gällande Nylandsplanen 2050, det vill säga etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen, västra Nyland och östra Nyland.

Publicerad 13.3.2023