Kari Kuusiniemi

11.6.1960 Helsinki

Oikeustieteen kandidaatti 1982
Oikeustieteen lisensiaatti 1985
Oikeustieteen tohtori 1992

Suomen Akatemian tutkimusapulainen ja -assistentti 1983 - 1984
Teknillisen korkeakoulun assistentti 1984
Suomen Akatemian nuor tutkija 1985 - 1991
Teknillisen korkeakoulun talousoikeuden assistentti 1985 - 1988
Teknillisen korkeakoulun talousoikeuden vs professori 1988
Teknillisen korkeakoulun ympäristöoikeuden lehtori 1991 - 1995
Teknillisen korkeakoulun talousoikeuden va ja ma professori 1993 - 1995
Turun yliopiston ympäristöoikeuden professori 1996 - 2002
Korkeimman hallinto-oikeuden ylim hallintoneuvos 1999 - 2000
Korkeimman hallinto-oikeuden ma hallintoneuvos 2002
Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos 2003 -, virkanimike oikeusneuvos 2017-31.8.2018

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti 1.9.2018 -

Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden dosentti 1993 -
Teknillisen korkeakoulun talousoikeuden dosentti 1993 -
Joensuun yliopiston dosentti 2000 -
Turun yliopiston dosentti 2003 -

Useiden ympäristöalan lainsäädäntöhankkeiden asiantuntija, jäsen ja sihteeri.
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n johtokunnan jäsen ja varajäsen 1990-luvulta lukien
EU Forum of Judges for the Environment (EUFJE) jäsen, johtokunnan jäsen 2005 - 2006

Vieraileva professori, Louisvillen yliopisto, Kentucky, syys-lokakuu 1997
Etelä-Afrikan vesilakiprojektin asiantuntija 1995 - 1996
ERA:n Board of Trustees -neuvoston jäsen 2010 - 2015

Suomalaisen tiedeakatemian jäsen 2014

Maanpuolustuskurssiyhdistyksen hallituksen jäsen 2011 -
Eurooppaoikeuden yhdistys ry:n hallituksen jäsen 2014 -

Toiminut useiden väitöskirjojen esitarkastajana tai vastaväittäjänä

Julkaisut
Noin 20 kirjaa (osin yhteisjulkaisuina) ja toistasataa artikkelia ympäristö- ja hallinto-oikeuden alalta.

 
Julkaistu 10.10.2013  Päivitetty 5.9.2018