Årsboksbeslut

2.12.2019
Medborgarskapsärende – Boendetidsvillkor – Annan än kort frånvaroperiod – Vägande personlig orsak – Avbrott i oavbruten boendetid
19.11.2019
Handikappservice – Färdtjänst – Gravt handikappat barn – Behov att bli självständig – Stödperson
15.11.2019
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd för arbetstagare – Fortsatt tillstånd – Försörjningsförutsättning – Nytt arbetsförhållande – Bristande försörjningsförutsättning under föregående uppehållstillstånd – Negativt delbeslut
14.11.2019
Offentlig upphandling – Nationell upphandling – Anbudsgivares lämplighet – RALA-behörighet – Allmänna principer för offentlig upphandling
14.11.2019
Offentlig upphandling – Upphandling av social- och hälsovårdstjänster – Tjänster enligt bilaga E – Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet – Referens – Grupp – Deltagande i produktionen av de tjänster upphandlingen gäller – Anbudsansökan

Korta referat

5.11.2019
Markanvändning och byggande – Förvaltningstvång – Uppfylla huvudförpliktelsen – Utdömande av vite – Fast grundbelopp för vitet – Löpande vite

Andra beslut

31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller fast fornlämning (Ålands landskapsregering)
31.10.2019
Besvär som gäller fredning av område (Ålands landskapsregering)

Meddelanden