Årsboksbeslut

19.9.2018
Utlänningsärende – Asyl – Sur place-situation – Nytt asylsamtal – Utredning av den religiösa övertygelsens äkthet – Muntlig förhandling
14.9.2018
Gåvobeskattning – Gängse värde – Aktiens sannolika överlåtelsepris – Inlösenklausul
12.9.2018
Bilskatt – Ansvar för bilskatt – Utländsk leasingbil – Ibruktagning i Finland – Företagsverksamhet – Arbetstagare – Förare
6.9.2018
Offentlig upphandling – Kommunalbesvär – Marknadsdomstolens behörighet – Besvärsförbud
30.8.2018
Vattenhushållningsärende – Anläggning för konstgjort grundvatten – Naturvårdslagen – Nätverket Natura 2000 – SAC-område – Naturtyp (livsmiljö) – Försämringsförbud – Habitatdirektivet – Europeiska unionens domstols rättspraxis

Korta referat

24.9.2018
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Annan anhörig – Anknytningsperson som fått internationellt skydd – Asyl – Försörjningsförutsättning – Övergångsstadgande
13.9.2018
Kommunal tjänsteinnehavare – Behörighet – Byggnadsinspektör – Lagstadgade behörighetsvillkor – Av kommunen bestämda särskilda behörighetsvillkor – Övergångsbestämmelse

Andra beslut

23.8.2018
Offentlig upphandling (Åland)
23.8.2018
Offentlig upphandling (Åland)

Meddelanden