Årsboksbeslut

12.2.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Politisk åsikt – Fängelsedom – Oproportionerlig bestraffning – Turkiet – Landinformation
7.2.2019
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd av indiviuella mänskliga orsaker – Afghanistan – Kabul – Återflyttning – Sårbar ställning – Barnfamilj
7.2.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd- Asyl Rimligt internt flyktalternativ – Afghanistan – Kabul – Aktuell landinformation – Barnfamilj
7.2.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Rättsmedelsförfaranden – Tidsenlig bedömning av fakta – Landinformation – Bedömning av landinformationen i förvaltningsdomstolen – Hörande
7.2.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Afghanistan – Kabul – Rimligt internt flyktalternativ – Aktuell landinformation

Korta referat

29.1.2019
Ett i vård utom hemmet placerat barns permissioner – Övervakning av umgänget mellan barnet och den biologiska föräldern – Betalning av ersättning åt morförälder – Preskription av fordran

Andra beslut

11.1.2019
Miljötillstånd för en motorsportbana (Åland), om beslutet finns också ett kort referat

Meddelanden