Årsboksbeslut

19.10.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skattepliktig inkomst – Förvärvsinkomst – Skada till följd av brott – Skadestånd – Grov oredlighet som gäldenär – Betalning av ersättning
18.10.2018
Stöd för närståendevård – Beviljande av stöd för närståendevård – Kommunens prövningsrätt – Av kommunen fastställda kriterier för beviljande av stöd – Bedömning i domstol av kommunens användning av prövningsrätt
18.10.2018
Stöd för närståendevård – Beviljande av stöd för närståendevård – Kommunens prövningsrätt – Allokering av resurser – Av kommunen fastställda kriterier för beviljande av stöd
1.10.2018
Räddningsverksamhet – Felaktig funktion hos en brandlarmläggning – Uttagande av avgift – Grundbesvär – Förvaltningsbesvär – Vandalism – Tobaksrökning
28.9.2018
Inkomstbeskattning – Allmännyttigt samfund – Att verka omedelbart för allmännyttan – Upphörande av lagstadgad utbildningsverksamhet – Fastighetsuthyrning – Investeringsverksamhet

Korta referat

11.10.2018
Utlänningsärende – Avvisning – Skyddspolisens utlåtande – Äventyrande av den nationella säkerheten – Muntlig förhandling – Parts begäran om muntlig förhandling – Skydd för familjeliv

Andra beslut

12.10.2018
Ärende som gäller bedömning av provprestation som hör till studentexamen

Meddelanden