2014

joulukuu
22.12.2014
»

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen siitä, mitä kustannuksia saadaan sisällyttää kehitysvammaisten asumispalveluun liittyvään ateriamaksuun.

19.12.2014
»

Heikkilä, Aer ja Nuotio korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisiksi hallintoneuvoksiksi

marraskuu
20.11.2014
»

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen, jolla ministeriö osaksi hylkäsi Perussuomalaiset Nuoret ry:n nuorisotoimintaa koskevan avustushakemuksen. Järjestö vetosi valituksessaan muun muassa sananvapauteen.

lokakuu
10.10.2014
»

Euroopan Unionin jäsenvaltioiden ylinten hallintotuomioistuinten järjestö ACA tarjoaa verkkosivuillaan monipuolista materiaalia jäsenistään. Suomen korkein hallinto-oikeus on juuri päivittänyt omat tietonsa. Sivuilla on nyt tiedot oikeusjärjestelmästä ja lainkäytöstä, sekä erilaisia hyödyllisiä tilastotietoja.

2.10.2014
»

Puheessaan 2.10.2014 Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen 20-vuotisjuhlassa Maarianhaminassa KHO:n presidentti Pekka Vihervuori antoi tukensa suunnitelmille kehittää korkeimman hallinto-oikeuden ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen välistä työnjakoa.

2.10.2014
»

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut valtioneuvoston päätöksen, jonka mukaan Tohmajärven kunnan olisi pitänyt järjestää perusterveydenhuoltonsa yhdessä Kiteen kaupungin kanssa. Päätös oli perustuslain turvaaman kunnallisen itsehallinnon vastainen. Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kitee olisi voinut päättää perusterveydenhuollon järjestelyistä myös Tohmajärvellä.

syyskuu
23.9.2014
»

KHO on tyytyväinen ympäristöministeriön tavoitteeseen keventää ympäristölupien käsittelyä. Ministeriön nopeasti valmistelemassa ympäristönsuojelulain muutosesityksessä on kuitenkin vakavia puutteita ja korkein hallinto-oikeus kiinnittää huomiota erityisesti ympäristölupien valvontaan. Lakiesitystä on valmisteltava huolella edelleen. Korkein hallinto-oikeus ihmettelee, miksi ympäristölupajärjestelmää on ryhdytty muuttamaan vain pari päivää uuden ympäristönsuojelulain voimaantulon jälkeen.

elokuu
27.8.2014
»

Valtiovarainministeriössä valmisteltu luonnos uudeksi kuntalaiksi aiheuttaa huolta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Muutoksenhakua KHO:ssa koskevat säännökset ovat KHO:n näkemyksen mukaan erityisen ongelmallisia.

heinäkuu
24.7.2014
»

Korkeimman hallinto-oikeuden asialista on läpileikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta ja ilmapiiristä. Työmäärä on kasvussa ja kesäkuun 2014 loppuun valituksia kirjattiin toistasataa enemmän kuin edellisvuoden ensimmäisellä puoliskolla.

17.7.2014
»

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut päätöksen (Hämäläinen v. Finland) asiassa.

11.7.2014
»

Suurin toivein vastaanotetut kansainväliset kaivosyritykset ovat viime vuosina työllistäneet korkeinta hallinto-oikeutta. Toive työpaikkojen lisääntymisestä muuttotappiopaikkakunnilla on vaihtunut epäilyksiin ja ongelmiinkin. KHO on punninnut päätöksissään kaivosten ympäristövaikutuksia, muun elinkeinoelämän häiriintymistä ja luonnon turmeltumista.

10.7.2014
»

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi viime vuonna yli neljätuhatta muiden hallintotuomioistuinten kautta tullutta, viranomaisten päätöstä koskevaa valitusta. Samaan aikaan KHO:n kirjaamo otti vastaan uudet neljätuhatta asiaa. Asiat liittyivät mm. verotukseen, sosiaali- ja terveyskysymyksiin, ulkomaalaisasioihin ja ympäristöön.

kesäkuu
25.6.2014
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä paljon julkisuudessa olleesta Turun Toriparkkia ja siihen liittyvää päätöksentekoa koskevasta esteellisyysasiasta. KHO:n mukaan päätöksentekoon osallistuneet eivät olleet esteellisiä.

17.6.2014
»

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko ei ollut esteellinen asiassa, joka koski erään maankäyttösopimuksen mukaisen korvauksen maksujärjestelystä päättämistä. Asia ratkaistiin korkeimman hallinto-oikeuden vahvennetussa kokoonpanossa äänin 6–3.

toukokuu
22.5.2014
»

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että valmisteilla oleva laaja tuomioistuinlakiuudistus vaatii vielä perusteellisen ja syvällisen valmistelun. Valmistelua ei KHO:n mukaan nyt ole syytä tarpeettomasti nopeuttaa.

21.5.2014
»

Kreikan vakuussopimus, oma asunto kansalaisen sijoituksena ja Sipoon kuntavaalien 2012 lainmukaisuus ovat esillä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomuksessa. Vuosikertomuksessa ovat myös vuoden 2013 tilastot.

20.5.2014
»

Vakuutusyhtiöiden käyttämät asiantuntijalääkärit osallistuvat julkisen vallan käyttöön silloin, kun vakuutusyhtiöt tekevät yksittäistä kansalaista koskevia päätöksiä lakisääteisiä vakuutuksia koskevissa asioissa.

huhtikuu
24.4.2014
»

Kahdella korkeimman hallinto-oikeuden tuoreella ratkaisulla hyväksytään unensaantia helpottavien Unihiekka Valeriana- ja Sininen Uni Jet Lag – valmisteiden luokittelu lääkkeiksi. Kyseisiä valmisteita ei saa markkinoida ravintolisinä.

23.4.2014
»

Seurakuntayhtymällä ei ole oikeutta irtisanoa haudan ainaishoitosopimusta ilman täsmällisiä perusteluja haudan hoitoon tarkoitettujen varojen loppumisesta. Voimassa olevan kirkkolain mukaan hautainhoitosopimukset ovat määräaikaisia. Jos ainaishoitosopimus on kuitenkin tehty aikana, jolloin sellaisen solmiminen oli mahdollista, seurakuntayhtymä voi irtisanoa sopimuksen vain osoittamalla ko. haudan hoitamiseen tarkoitettujen varojen loppuneen.

maaliskuu
12.3.2014
»

Korkein hallinto-oikeus siirtyy asteittain käyttämään päätösasiakirjoissaan sähköisesti tuotettua kuvasinettiä. Aikaisemmin päätösten muutoksenhakijan kappaleisiin on liitetty erillinen paperinen puristesinetti.

10.3.2014
»

Sosiaali- ja terveydenhuolto, ulkomaalaisasiat ja verot työllistävät hallintotuomioistuimia. Hallintotuomioistuinten yhteisen toimintakertomuksen mukaan kolmannes käsiteltävistä asioista koski viime vuonna sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Vajaa viidennes käsitteli ulkomaalaisasioita ja veroasioiden osuus oli hiukan yli kymmenen prosenttia.

helmikuu
17.2.2014
»

Tasavallan presidentti päätti 14.2.2014 nimittää tekniikan tohtori, professori Olli Pekka Dahlin ja tekniikan tohtori, professori Olli Antero Variksen korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi osallistumaan vesilain, ympäristönsuojelulain ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisten asioiden käsittelyyn ajaksi 1.3.2014-28.2.2018. Lisätietoja: Kansliapäällikkö Ann-Mari Pitkäranta 029 56 40 209

12.2.2014
»

Korkeimman hallinto-oikeuden uusien vuosikirjaratkaisujen selosteet julkaistaan korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivustolla 14.2.2014 alkaen päätöksen antamispäivänä kello 9.00 tehtävässä päivityksessä aikaisemman kello 8.00 sijasta.

12.2.2014
»

Korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen on 1.2.2014 alkaen siirtynyt Onnettomuustutkintakeskuksen palvelukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäälliköksi ajaksi 1.3.-31.7.2014 on 10.2.2014 nimitetty YTM, tiedotuspäällikkö Päivi Musakka.

11.2.2014
»

Korkein hallinto-oikeus julkaisee verkkosivuillaan ratkaisuselosteita antamistaan päätöksistä (niin sanotut vuosikirjapäätökset). Ratkaisuseloste julkaistaan samana päivänä, kun päätös asiassa annetaan. Ratkaisuselosteen julkaisemiseen verkkosivuilla on teknisistä syistä valmistauduttava etukäteen.

tammikuu
3.1.2014
»

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ei voinut hylätä Suomen kannabisyhdistyksen hakemusta yhdistyksen rekisteröimiseksi sillä perusteella, että yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa pidetään hyvien tapojen vastaisena.

Julkaistu 22.5.2014