Saamelaiskäräjien hallituksen päätös järjestää uudet vaalit on lainvastainen

Saamelaiskäräjien hallituksella ei ole toimivaltaa ottaa ratkaistavakseen asiaa ja oikeuskysymyksiä, jotka korkein hallinto-oikeus on jo lainvoimaisesti ratkaissut.

Julkaistu 13.1.2016