22.10.2019/4963

Kunnallisasia – Vesihuolto – Vesihuollon maksut – Liittymissopimus – Taksapäätös – Lisäliittymismaksu – Muutoksenhaku

Antopäivä: 22.10.2019
Taltionumero: 4963
Diaarinumero: 5385/1/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T4963

Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen suhde oli yksityisoikeudellinen sopimussuhde, jota koskevat riita-asiat tuli käsitellä vesihuoltolain 34 §:n mukaan käräjäoikeudessa. Siten kysymystä siitä, oliko liittymissopimusta muutettu yksipuolisesti tai oliko sopimuksessa kohtuuttomia ehtoja, ei voitu tutkia hallintolainkäytön järjestyksessä.

Koska kaupunginvaltuuston lisäliittymismaksun käyttöönottoa koskeva taksapäätös oli lainvoimainen, ei lisäliittymismaksun määräämistä koskevassa kunnallisvalitusasiassa voitu tutkia sitä, oliko lisäliittymismaksun käyttöönotolle kunnassa ollut lainmukainen peruste.

Vesihuoltolaki 34 §

Kuntalaki 135 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari ja Pekka Aalto. Asian esittelijä Irene Mäenpää.

 
Julkaistu 22.10.2019