9.4.2020/1651

Kunnan ruokapalvelupäällikön päätös ruokalistojen vahvistamisesta – Rinnakkaisen juoman ja levitteen jättäminen pois – Tosiasiallinen hallintotoiminta – Kuntalaki – Oikaisuvaatimus – Valitus – Tutkimatta jättäminen

Antopäivä: 9.4.2020
Taltionumero: 1651
Diaarinumero: 6010/3/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T1651

Ruokapalvelupäällikkö oli vahvistanut varhaiskasvatuspalvelujen sekä opetus- ja koulutuspalvelujen ruokalistat. Aikaisemmasta poiketen ruokalistoihin ei enää sisältynyt rasvattoman ruokajuoman ja kasvisrasvalevitteen ohella erästä tiettyä levitettä eikä kevytmaitoa.

Kaupunginhallitus hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen ruokapalvelupäällikön päätöksestä, ja hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen kaupunginhallituksen päätöksestä. A valitti kaupunginhallituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus poisti ruokapalvelupäällikön ja kaupunginhallituksen päätöksiin liitetyt muutoksenhakuosoitukset. Kaupunginhallituksen päätös ja hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja poistettiin. A:n oikaisuvaatimus ja valitus hallinto-oikeudessa jätettiin tutkimatta samoin kuin A:n valitus korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Ruokapalvelupäällikön ruokalistojen vahvistamista koskeva päätös oli oikeudelliselta luonteeltaan tosiasialliseen hallintotoimintaan rinnastuvaa hallintotehtävän hoitamista. Päätös ei siten sisältänyt sellaista asian ratkaisua, johon voitiin hakea muutosta kuntalain mukaan ensin oikaisuvaatimuksella ja sitten valituksella.

Kuntalaki 136 § ja 137 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Janne Aer, Petri Helander, Toomas Kotkas ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Katja Rytilahti.

 
Julkaistu 9.4.2020