Muu päätös 1770/2018

Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevaa asemakaavaa koskeva valituslupahakemus (Rauman sataman LNG-terminaali)

Antopäivä: 13.4.2018
Taltionumero: 1770
Diaarinumero: 3924/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T1770

Asia Asemakaavaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakijat Pro Petäjäs ry ja sen asiakirjoista ilmenevät 48 asiakumppania

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Turun hallinto-oikeus 5.7.2017 nro 17/0213/1

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 3 momentti (254/2017)

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Mika Seppälä ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Vesa Manninen.

 
Julkaistu 13.4.2018